t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích "Violin" ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: Per hour rate $20-30 SGD

We are looking for Western classical music Violin Instructor who can take Violin lessons to adults and children. Classes will be using our online platform. You are required to use a computer with broadband to join as our freelance teacher.
Please reply to this post with your email ID.

  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6644491114

đã đăng:

hay nhất [?]